• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Gravemelding/-tillatelse

Informasjon

Informasjon

Skal du grave på kommunal eiendom eller veg?

Før gravearbeidet starter:

  • Være kjent med de plikter som gjelder undersøkelse av gravestedet. 
  • Påse at eier av VA-nett alltid har gitt sin godkjenning før det graves for tilknytning eller nær VA-nett.
  • Kabelpåvisning

Dersom trafikkarealer berøres skal arbeidet utføres slik at trafikken ikke stoppes eller unødig hindres. Arbeidsstedet skal avsperres forsvarlig og skiltplan skal følges. Igangsetting skal ikke skje før vegholder har godkjent planen for trafikkavvikling med tidsangivelse. 

Eiers ansvar:
Søkeren er ansvarlig for all skade som ved anlegget måtte påføres vegområder, friområder, offentlig VA-nett eller tredjeperson.
Der grøftemasser legges i vegbanen skal vegen gruses etter avsluttet arbeid. Grøftemasser lagt på asfaltveg skal spyles/sopes vekk etter avsluttet arbeid. Asfaltering ventes utført umiddelbart etter utført arbeid, i vinterstid når telen i jorden er vekk. Asfalten skal skjæres før asfaltering. Så snart gravearbeidene er avsluttet skal driftsavdelingen varsles for kontroll av gjenfylling og reparasjon av vegdekke.

Merk at det ved akutt gravearbeid alltid skal leveres utfylt søknadsskjema i etterkant.

Vedlegg
Situasjonsplan som viser nøyaktig gravested og omfang vedlegges søknaden.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader